T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sakarya Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi

Tarihçe

Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi, 1985 yılında kurulmuştur. 1 adet Kütüphaneci çalışmaktadır.

Kütüphane binası 170 m² alanı sayesinde aynı anda yaklaşık olarak 48 okuyucuya hizmet verebilmektedir. Kütüphanenin otomasyon sistemi sayesinde teknolojik olanaklardan kolaylıkla yararlanılmakla beraber, kullanıcıya da bu anlamda kaliteli hizmet sunulmaktadır.  

Kütüphanenin kuruluş amacı, bireysel ve toplumsal gelişim için gereksinim duyulan bilgiyi hiçbir ayrım gözetmeden ve bedelsiz sağlayan birer kültür ve yaygın eğitim kurumu olmak ve bu anlamda okuyuculara nitelikli ve sık kullanılan yayınları sağlamaktır.

Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi'nin yasal dayanakları, Halk kütüphanelerinde verilen hizmetlere ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızca (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) hazırlanan Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği 11.01.2012 tarihli ve 28170 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğe uyularak devam etmektedir.