T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sakarya Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi, yurttaşlarımızın yaşam boyu öğrenme, bağımsız karar verebilme, bilgi, eğitim ve kültürlerini geliştirme, dinlenme ve özgür zamanlarını değerlendirme, bireysel ve toplumsal gelişim için gereksinim duyulan bilgiyi hiçbir ayrım gözetmeden ve bireylerin bilgi gereksinimlerini ücretsiz karşılayarak okuma alışkanlığı ve eğitimi destekleme ve yeni fırsatlar sağlama, bulunduğu yörenin yaşam boyu öğrenme ve toplumsal gelişmesine katkı sağlayan birer kültür ve yaygın eğitim kurumu olmayı misyon edinmiş bulunmaktadır.

Vizyonumuz

Fırsat eşitliği çerçevesinde kütüphanenin her türlü materyalini, çağdaş olanaklarla kullanıcılarına en iyi biçimde hizmet sunarak toplumun kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olma yolunda kütüphane kurumunu sürekli ileri taşıyan örnek bilgi ve belge merkezi olmaktır.